Regulamin Sklepu internetowego zabawki.biz

Zasady korzystania z internetowego Sklepu zabawki.biz określone zostały w niniejszym Regulaminie.
W szczególności; warunki korzystania ze sklepu, zasady składania zamówień na produkty, dostępne metody płatności, dostarczanie zakupionych produktów, zasady składania i rozpatrywania reklamacji oraz uprawnienia Klienta do zwrotu zakupionych produktów.

1. Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu zabawki.biz nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Dopiero kliknięcie przez Klienta przycisku Kup Teraz staje się wiążącą ofertą zakupu Produktów umieszczonych w Koszyku.
Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wysłany automatycznie e-mail potwierdzający otrzymanie przez Sklep zamówienia. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sklepem następuje w momencie złożenia przez Klienta oświadczenia o przyjęciu Zamówienia.

Jeśli Produkt zamówiony przez Klienta jest w momencie składania zamówienia chwilowo lub trwale niedostępny, Sklep niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową. W takim przypadku, umowa sprzedaży nie zostanie zawarta, a Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane płatności.

2. Do prawidłowego korzystania z oferty Sklepu (przeglądanie oferty produktowej, zamawianie i realizowanie zamówień) konieczne jest:
a) urządzenie (komputer, laptop, smartphone itp.) z łączem do internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową,
b) aktywne konto poczty email (do dwustronnej komunikacji ze Sklepem).

3. Sklep dopuszcza przeglądanie oferty i składanie zamówień zarówno przez zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych klientów. W przypadku braku rejestracji niezbędne jest, każdorazowe podanie wszystkich informacji potrzebnych do realizacji zamówienia i dostawy. Rejestracja w Sklepie (rekomendowane) usprawnia proces korzystania ze Sklepu, daje dostęp do historii zamówień, a także umożliwia Klientowi otrzymywanie informacji o nowościach produktowych i promocjach.

4. Rejestracja wiąże się ze zgodą Klienta na prowadzenie przez Sklep jego konta w Sklepie zabawki.biz.
 W celu rejestracji (założenia konta) Klient wypełnia dostępny na stronie Sklepu formularz rejestracyjny, ustawia swoje hasło dostępu, oraz akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności Sklepu zabawki.biz.

5. Klient, dla własnego bezpieczeństwa, zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła dostępu do swojego Konta w Sklepie. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane, w przypadku udostępnienia przez Klienta jego danych logowania nieuprawnionym osobom. Szczególnie w przypadku korzystania z kawiarenek internetowych należy zadbać o nie pozostawiania swojego loginu i hasła dostępu do Konta.

6. Opisy Produktów w Sklepie zamieszczane są w celu przybliżenia Klientowi charakteru czy zastosowania Produktu. Kolory na zdjęciach mogą odbiegać nieznacznie od kolorów rzeczywistych. Często wynika to z ustawień monitora urządzenia, z którego Klient przegląda strony Sklepu. W przypadku, kiedy w ocenie Klienta, opisy bądź zdjęcia odbiegają od oczekiwań Klienta, ma on prawo do zwrotu zakupionych Produktów, w terminie do 14 dni od daty zakupu, bez podania przyczyn.

7. Ceny produktów na stronie Sklepu, są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Nie zawierają kosztów Dostawy. Koszt Dostawy wynika z wyboru przez Klienta sposobu Dostawy spośród dostępnych dla każdego Produktu. Na wysokość kosztu Dostawy mają wpływ także gabaryty, bądź ilość zamówionych Produktów.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian Cen Produktów, oraz do ogłaszania i odwoływania różnego rodzaju promocji i wyprzedaży. Zmiana Cen Produktów nie dotyczy przyjętych do realizacji Zamówień Klientów (złożonych i opłaconych)

9. Zasady składania i realizacji Zamówień.
Każdy wybrany z oferty Sklepu Produkt, Klient dodaje do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „Do Koszyka”.
Następnie, Klient dokonuje wyboru sposobu Dostawy, akceptując tym samym jej koszty i warunki (przewidywany czas dostawy).
W kolejnym kroku wymagane jest podanie informacji niezbędnych do realizacji Zakupu i Dostawy. (Klienci zarejestrowani podają tylko adres Dostawy, jeśli jest inny, niż podany podczas rejestracji). Klient niezarejestrowany musi każdorazowo zaakceptować Regulamin i Politykę Prywatności Sklepu.

10. Jeśli Klient zamawia conajmniej dwa Produkty, może zdarzyć się, że Dostawa będzie podzielona na kilka Paczek. Sklep poinformuje o tym Klienta drogą mailową. Koszt takiego podziału, nie zwiększy kosztów Dostawy wybranej przez Klienta.
Po wyborze formy płatności, Klient dokonuje akceptacji procesu sprzedaży.

11. Formy płatności:
Sklep dopuszcza różne formy płatności za zamówione Produkty:
a) przelew na konto bankowe Sklepu,
b) płatność za pośrednictwem PayU,
c) płatność gotówką przy odbiorze,
d) płatność za pobraniem.
Formy płatności mogą być różne dla różnych Produktów z oferty Sklepu.

12. Akceptując Regulamin Sklepu zabawki.biz, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie dokumentów sprzedaży (paragonów, faktur, faktur korygujących) drogą elektroniczną. Sklep wysyłać będzie te dokumenty na adres mailowy podany przez Klienta podczas rejestracji (zakładania Konta w Sklepie) lub podczas składania zamówienia (dotyczy klientów niezarejestrowanych). Klient zobowiązuje się do odbierania dokumentów sprzedaży pod podanym adresem mailowym.

13. Klient powinien upewnić się, czy podał dokładny i prawidłowy adres Dostawy. Sklep nie ponosi winy z powodu opóźnienia terminu Dostawy lub nie dostarczenia zakupionych Produktów.

14. Zamówienia realizowane są w dni robocze (poniedziałek – piątek). Podany czas Dostawy liczony jest od dnia otrzymania wpłaty za zamówione Produkty, do dnia przekazania Produktów do wysyłki Firmie kurierskiej. Firmy kurierskie zwykle dotrzymują terminów Dostaw. Może się jednak zdążyć wydłużenie czasu realizacji Dostawy szczególnie w okresach nasilonych zakupów (np. Święta).

15. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich konsumentowi, który zawarł umowę na odległość (dotyczy to zakupów w Sklepie zabawki.biz) przysługuje prawo do zwrotu zakupionych Produktów w terminie do 14 dni bez podania przyczyny.

16. Sklep zwróci Konsumentowi kwotę zakupu Produktów oraz koszty dostarczenia Produktów do Klienta. Sklep zwraca równowartość do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie, nawet jeśli Klient wybrał droższą formę Dostawy.

Kwotę należną Klientowi z tytułu zwrotu Produktu, Sklep zwróci w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zwracanego Produktu oraz dokumentu zakupu w sposób jaki realizowana była płatność Klienta lub na podane przez Klienta konto. Podanie przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego może spowodować opóźnienia w procesie zwrotu Klientowi należności.

17. Koszty zwrotu Produktów do Sklepu ponosi Klient.

18. Reklamacje Produktów

Sklep ma obowiązek dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
Klient ma obowiązek sprawdzić w trakcie odbioru przesyłki (przy Kurierze) czy Produkt nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. Za uszkodzenia Produktu podczas transportu odpowiada Firma kurierska. Dochodzenie roszczeń może być utrudnione lub niemożliwe jeśli uszkodzenie nie zostanie stwierdzone w obecności kuriera.

Za wady Produktu odpowiada Sklep.
W celu złożenia Reklamacji Klient powinien dostarczyć do Sklepu reklamowane Produkty, wraz z ich dowodem zakupu, oraz opisem Reklamacji. Tutaj można znaleźć wzór dokumentu. Sklep sugeruje wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia warunków zwrotu Produktu podlegającego Reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, Sklep pokryje koszty zwrotu takiego Produktu do wysokości kosztów Dostawy wybranej przez Klienta w momencie składania Zamówienia. Ale nie wyższej niż najniższy kosz Dostawy Produktu do Klienta.

19. Dane Osobowe
Szczegóły zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Klientów Sklepu, określone zostały w oddzielnym dokumencie – Polityce Prywatności.
Klient podając dane niezbędne do realizacji zamówienia lub zakładania Konta oświadcza, że są to dane prawdziwe i aktualne. W sytuacji, kiedy Klient podaje dane innych osób (np. jako odbiorców zamówienia) Klient oświadcza i zapewnia, że ma na to zgodę i poinformował taką osobę o zasadach przetwarzania danych przez Sklep zgodnie z Polityką Prywatności Sklepu.

20. Akceptując niniejszy Regulamin Sklepu, Klient wyraża zgodę na zbieranie i analizowanie statystyk obecności Klienta w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie przy użyciu dostępnych narzędzi elektronicznych. Więcej na ten temat w Polityka Plików Cookies.

21. Klient ma zawsze możliwość zmiany danych na swoim Koncie, a także w każdej chwili może usunąć swoje Konto ze Sklepu.

22. Zarejestrowany Klient może dokonywać Recenzji zakupionego Produktu. W przypadku opublikowania takiej Recenzji, jest ona widoczna dla wszystkich Użytkowników Sklepu, wraz z Nickiem lub imieniem (nazwiskiem) osoby publikującej Recenzję (wybór Nicku lub imienia i nazwiska zawsze należy do Klienta). Nie są widoczne pozostałe dane Klienta.

23. Recenzje powinny być merytoryczne i dotyczyć zakupionego Produktu. Zabronione jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności promocyjnej czy reklamowej. A także zamieszczanie wpisów godzących w dobre imię osób trzecich.

24. Klient, który dokonał Recenzji wyraża zgodę na udostępnienie jej Użytkownikom poprzez opublikowanie na stronie Sklepu. I nie należy się mu żadne wynagrodzenie z tego tytułu.

25. W przypadku, kiedy zamieszczona w Recenzji treść spowoduje roszczenia ze strony osób trzecich, Sklep wymagać będzie od Klienta naprawienia spowodowanej szkody. Sklep pozostawia sobie także prawo do zablokowania Konta Klienta, jeśli jego wypowiedzi będą naruszać postanowienia Regulaminu Sklepu, lub zasady współżycia społecznego. O usunięciu Konta, Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.

26. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia dostępności Sklepu.

27 Ewentualne spory pomiędzy Klientem, niebędącym Konsumentem będą rozstrzygane polubownie lub poprzez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firmy, do której należy Sklep.

28. Komisja Europejska stwarza możliwość rozwiązania sporu na prowadzonej przez nią platformie internetowej. Platforma ta jest dostępna pod zewnętrznym linkiem.

29. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian, będą realizowane według postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia Zamówienia.

Niniejszy Regulamin został opublikowany w dniu 17 kwietnia 2020 roku.