Polityka Prywatności Sklepu Internetowego zabawki.biz

Polityka Prywatności, to zbiór zasad opisujący procesy pozyskiwania, przetwarzania oraz zabezpieczania danych Klientów Sklepu zabawki.biz. Opisane poniżej procesy odbywają się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych,  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dz. urz. ue.l. nr 119, str. 1) oraz ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO).

Administratorem danych osobowych jest firma Robert Kandefer, prowadząca Sklep Internetowy zabawki.biz, wpisana do Ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawy pod numerem NIP 684 109 91 70, REGON  010556712, z siedzibą w Warszawie, ul. Komorska 11/15 zwaną dalej Administratorem.

Firma nie powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawach związanych z RODO można zwrócić się do Administratora telefonicznie:
Tel.: +48 601 88 91 97 (pon-pt. w godz. 9:00-17:00)
lub mailowo na adres: sklep@zabawki.biz

Zakres i cel przetwarzania Danych Osobowych

Administrator przetwarza Dane Osobowe, zgodnie z zakresem prowadzenia działalności, za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

  1. Dane Osobowe zbierane są w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.
  2. Wszystkie, podawane przez Klienta dane uważane są za poufne i Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem, oraz chronione przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
  3. W szczególności, Administrator przetwarza Dane Osobowe Klienta w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży, w tym udostępnianie formularzy kontaktowych, zapamiętywanie aktualnej zawartości koszyka zakupowego, sprawdzanie dostępności towaru. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji procesu sprzedaży produktów (przyjęcie zamówienia, przygotowanie do wysyłki, realizacja dostawy).
  4. Administrator może przetwarzać pozyskane Dane Osobowe Klienta w celu realizacji działań marketingowych polegających na promocji własnej działalności oraz oferowanych produktów lub usług. Np. wyświetlania Klientowi treści marketingowych dostosowanych do jego zainteresowań (reklama behawioralna), niedostosowanych (reklama kontekstowa) oraz prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem produktów lub usług. Jest to przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną do Klientów, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie Danych w celach marketingowych.

    Podstawa przetwarzania Danych Osobowych

Podstawy do przetwarzania danych Klientów to:
1. Realizacja umowy sprzedaży. Świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Klientowi treści zamieszczonych w Sklepie Internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
2. Przepisy o rachunkowości i powiązane z nimi przepisy prawa (RODO art. 6, ust. 1, lit. c)
3. Uzasadniony prawnie interes Administratora profilowania Klientów w celach marketingowych (RODO art. 6, ust. 1, lit. f)
4. Uzasadniony prawnie interes Administratora do zbierania danych w celach statystycznych oraz analitycznych w celu optymalizacji witryny internetowej prowadzonego przez nas sklepu zabawki.biz  oraz świadczonych przez Administratora usług (RODO art. 6, ust. 1 lit. F)
5. Uzasadniony interes Administratora związany z przetwarzaniem Danych Osobowych w celu obrony ewentualnych roszczeń związanych z działalnością Administratora i świadczonymi usługami (RODO art. 6, ust. 1 lit. F).

 

Okres przetwarzania Danych Osobowych

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator przetwarza Dane Osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel, który może być różny w zależności od powodu przetwarzania Danych Osobowych. Po upływie tego czasu Dane Osobowe Klienta zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.

2. Dane Osobowe są przechowywane do czasu:
a) zakończenia wykonywania umowy sprzedaży (realizacja zamówienia, dostawa, okres rękojmi i gwarancji),
b) zakończenia postępowania reklamacyjnego, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
c) wycofania wyrażonej przez Klienta zgody, w przypadku działań marketingowych,
d) wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

 

Komu udostępniane są Dane Osobowe

1. Powierzanie Danych Osobowych osobom trzecim wynika z realizacji działań Administratora.

2. Dane mogą być przekazane do:
a) firm kurierskich i Poczty Polskiej,
b) zewnętrznych dostawców produktów (hurtowni),
c) operatorów płatności (np. PayU, PayPal) i banków,
d) firm dostarczających systemy do marketingu internetowego,
e) kancelarii prawnej,
f) firmy świadczącej obsługę finansową i księgową

3. Dane mogą być także przekazywane organom administracji publicznej, jeśli wymagają tego przepisy prawa lub jeśli Administrator jest do tego uprawniony (np. w celu dochodzenia praw lub ochrony interesów osób trzecich).

 

Prawa związane z przetwarzaniem danych

Klientowi, którego dane dotyczą przysługują następujące prawa:

1. Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
2. Prawo uzyskania kopii danych.
3. Prawo do sprostowania danych.
4. Prawo do usunięcia danych.
5. Prawo do ograniczenia przetwarzania.
6. Prawo do przenoszenia danych  (Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – o ile jest to technicznie możliwe).
7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych

Wniosek związany z przetwarzaniem danych można złożyć drogą mailową na adres: sklep@zabawki.biz
Odpowiedź na wniosek zostanie udzielona niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Użytkownik, może zawsze wycofać zgodę na przetwarzanie danych, poprzez wysłanie takiego żądania drogą mailową lub kliknięcie linku (wypisz) w otrzymanym mailu marketingowym.

 

Polityka plików Cookies

W celu prawidłowego funkcjonowania Sklepu zabawki.biz , wykorzystywane są tzw. pliki „cookies”. Korzystanie z witryny internetowej bez zmiany ustawień przeglądarek internetowych dotyczących „cookies” oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta.

Poprzez korzystanie ze Sklepu zabawki.biz, Klient wyraża zgodę na używanie plików cookies. Polityka Plików Cookies opisana jest szczegółowo tutaj.


Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności Sklepu zabawki.biz obowiązuje od 17 kwietnia 2020 roku.