Formularz reklamacji

(Sklep zabawki.biz)

Imię i nazwisko Klienta: ____________________________________________

Numer zamówienia: ____________________________________

Reklamowane produkty (ilość) __________________________________________

Szczegółowy opis stwierdzonych wad:_______________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

……………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data, czytelny podpis kuriera lub doręczyciela

Prosimy wybrać:

   Wymiana produktu na taki sam, wolny od wad (jeśli jest dostępny na magazynie)

    Zwrot należności:

Jeśli zwrot ma nastąpić na konto prosimy podać:

Nazwa banku: ____________________________________

Numer konta: ____________________________________

Jeśli zwrot ma być w formie przekazu pocztowego prosimy podać:

Miejscowość: ____________________ Kod pocztowy: _______________

Ulica: ________________________ Nr budynku, lokalu: ____________

Ważne.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w cigu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki do siedziby firmy. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji towar zostanie zwrócony na koszt Klienta przesyłkza pobraniem.

Prosimy o dołczenie dokumentu potwierdzajcego zakup. W przypadku wyboru zwrotu nalenoci przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt przekazu zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

………………………………………………………..

     Miejscowość, data i podpis Klienta

Formularz zwrotu

(Sklep zabawki.biz)

 

Imię i nazwisko: ____________________________________________

Dane kontaktowe (tel., email): ____________________________________

Numer zamówienia: ____________________________________

Ilość: _________________________________

Uwagi klienta:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

Jeśli zwrot ma nastąpić na konto prosimy podać:

Nazwa banku: ____________________________________

Numer konta: ____________________________________

Jeśli zwrot ma być w formie przekazu pocztowego prosimy podać:

Miejscowość: ____________________ Kod pocztowy: _______________

Ulica: ________________________ Nr budynku, lokalu: ____________

Ważne. Prosimy o dołczenie dokumentu potwierdzajcego zakup. W przypadku wyboru zwrotu nalenoci przekazem pocztowym zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszt przekazu zgodnie z cennikiem Poczty Polskiej.

………………………………………………………..

     Miejscowość, data i podpis Klienta